Paweł Balwierz

Image

dr n. med. Paweł Balwierz

specjalista kardiolog

Wieloletni ordynator oddziału chorób wewnętrznych szpitalu powiatowym w Oświęcimiu jest prekursorem łączenia leczenia zachowawczego z leczeniem kardiochirurgicznym w wymagających tego przypadkach . swoje olbrzymie doświadczenie w diagnostyce echokardiograficznej i holterowskiej wykorzystuje do dalszego leczenia chorych w stanie niewydolności serca

Cookies