Poradnie

Medycyny pracy

Więcej informacji
  • Czynna:
  • Badania
  • Wstępne
  • Okresowe
  • Kierowców (także zawodowe prawo jazdy)
  • Badania wysokościowe
  • Zabiegi
  • ------
  • Lekarze

Poradnia Medycyny Pracy w Medi-Sfera


- blisko centrum miasta z własnym bezpłatnym parkingiem
- badania wykonywane w większości podczas jednej wizyty

Medycyna Pracy, to specjalizacja II stopnia z zakresu medycyny pracy i chorób wewnętrznych Pani doktor Heleny Nowak-Dąbrowskiej.

Posiada także przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień laryngologii, okulistyki i neurologii. Jest uprawniona do badania kierowców i kandydatów na kierowców, czy też przeprowadzenia badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wymaganych u pracowników produkcji i obrotu żywnością


Zakres świadczonych usług

- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne
jak również
- badania wysokościowe
- badania sanitarno-epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia
- badania kierowców ( badania do prawa jazdy)


Dodatkowe usługi i świadczenia dla pracodawców

Na zlecenie Pracodawcy wykonujemy dodatkowe świadczenia. Oferta ta obejmuje:

1. Obowiązkowe przeglądy stanowisk pracy wraz z wizytacją zakładu pracy przez lekarza Medycyny Pracy. Podczas wizytacji, wykonujemy rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na poszczególnych stanowisku pracy.

2. Wnioski pokontrolne, zawierające opis stanowisk pracy ( zagrożeń, przekroczonych norm itd.), przekazywane są pracodawcy w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Ponadto informacje te są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy.

3. Nadzór nad warunkami pracy występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy.

4. Współpraca ze służbami i komisją BHP w zakresie oceny warunków pracy, sposobu jej wykonywania, następstw wypadków w pracy.


Możliwe jest także przeprowadzanie akcji profilaktycznych obejmujących programy działań profilaktycznych konsultowane indywidualnie z zakładami pracy: np. organizacja szkoleń, szczepienia ochronne.

SWIETY-FOTO.PL