Image

lek. med. Adam Węglarz
specjalista neurolog

Swoje długie doświadczenie w pracy na oddziale neurologicznym obecnie przekłada na pomoc osobom z problemami neurologicznymi możliwymi do leczenia w trybie ambulatoryjnym .