Informacje

2020-03-243

 
UWAGA
 
W  związku z dynamicznie
zmieniającą się sytuacją  epidemiczną 
praca i przyjęcia pacjentów w naszym Centrum  mogą ulec  zmianie 
 
Aktualne informacje   w rejestracji  telefonicznie 

2020-03-244
medi-sfera

 
UWAGA
 
W  związku z dynamicznie
zmieniającą się sytuacją  epidemiczną 
praca i przyjęcia pacjentów w naszym Centrum  mogą ulec  zmianie 
 
Aktualne informacje   w rejestracji  telefonicznie 

2020-03-244
medi-sfera

 UWAGA
 
W  związku z dynamicznie
zmieniającą się sytuacją  epidemiczną 
praca i przyjęcia pacjentów w naszym Centrum  mogą ulec  zmianie 
 
Aktualne informacje   w rejestracji  telefonicznie